Investeer in de initiatieven van stichting Globe Alive


  • width="142"

Wij geloven in lokale kleinschaligheid, coöperatieve samenwerking en marktwerking met natuurlijke groei of zelfs neergang waar nodig. Tevens geloven wij dat het recht op menselijke basisbehoeften, als zonlicht, water, en andere natuurlijke (biologische) producten niet toebehoort aan grote (internationale) bedrijven, maar aan ieder mens. Samen met de Good Crowd Fund willen wij o.a. investeren in huisvesting, zorg, werk, gezond eten, transport & energie. Particulieren, ZZP'ers, maar ook een CVC kan meeinvesteren in onze projecten. Voor ieder project richten wij een nieuwe Coöperatie, CV of Maatschap op.

 


Investeer in 8 kamer villa met horeca Amsterdam

Villa t.b.v. woongroep plus bedrijfsruimte. Zeer hoog rendement mogelijk. Pand in Amsterdam staat op 3 minuten van de Amstel en is gelegen aan het Frankendealpark. 475.000 euro investering met een geschat rendement van 8% per jaar op de huurinkomsten. Pand zal als sociale woongroep verhuurd worden door FairVilla met huren tussen de 500 en 800 euro. De bedrijfsruimte kan als (biologische) horeca met flexwerkplekken uitgebaat worden. Bijna 250m2 meter, met een aantal kleine investeringen is er een energielabel verkrijgbaar.
Wij zijn op zoek naar investeerders om samen dit onroerendgoed aan te kopen. Een investering met een sociaal en (met kleine extra investering) duurzaam rendement. Als investeerder op deze lokatie zelfstandig wonen of met huisgenoten is ook mogelijk. Bij deze crowdfunding aankoop zal iedereen voor een deel eigenaar worden van het onroerend goed.

 

Investeer mee in FairVilla's huisvestingsproject

FairVilla is een transparante huisvestings- en beheerorganisatie zonder winstoogmerk. Huisvesting voor mensen die niet in aanmerking komen voor een betaalbare woning of kamer via de overheid. Fairvilla is een maatschappelijk verantwoorde organisatie die voornamelijk faciliteert in duurzaam wonen en woningen die een comfortabel leefgenot bieden. Onze woningen zijn voor het merendeel gemeubileerd en betaalbaar.
Wij zijn op zoek naar investeerders om samen onroerendgoed aan te kopen, duurzaam & geschikt te maken om er met meer mensen in te wonen zowel onzelfstandig als zelfstandig en via FairVilla te verhuren.

 

Investeer mee in het groene woongroep project

Go Eco Farm is een groene doe boerderij/woongroep voor jongeren en jonge volwassen. Wonen, werken, leren en allemaal duurzaam. De essentie van het idee is dat (jonge) mensen in een ecologisch verantwoorde en duurzame omgeving leven en wonen. Zo veel mogelijk zelfvoorzienend in energie. Een plek waar het afval wordt gerecycled en hergebruikt. De boerderij is een groeiplek en een broedplaats van groen talent en groene duurzame ideeën.
Het rendement komt uit; lease programma's, huur, verkoop en een energie BV. Crowdfunding kan op verschillende manieren worden vormgegeven, een aandeel in het project of aanschaf van koopstudio's voor uzelf of uw kind.